[image ALT: Much of my site will be useless to you if you've got the images turned off!]
mail:
Bill Thayer

[image ALT: Click here for an English translation of this page.]
English

[image ALT: Cliccare qui per una pagina di aiuto in Italiano.]
Italiano

[Link to a series of help pages]
Help
[Link to the next level up]
Up
[Link to my homepage]
Εἴσοδός
πρότερον·

[image ALT: link to previous section]
Κεφάλαια
ζ´‑θ´

This webpage reproduces part of the
The General (Strategikos)

by
Onasander

(Loeb Classical Library edition, 1928)

The text is in the public domain.

This page has been carefully proofread
and I believe it to be free of errors.
If you find a mistake though,
please let me know!

ὕστερον·

[image ALT: link to next section]
Κεφάλαια
Ι´.β‑ΙΒ´
This site is not affiliated with the US Military Academy.

ΟΝΑΣΑΝΔΡΟΥ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ

 p408  X. α´. [Περὶ τοῦ δεῖν1 γυμνάζειν τὸν στρατὸν2 ἀδείας οὔσης]3

[link to English translation] 1 Διόπερ ἀγαθοῦ στρατηγοῦ καὶ τὰ χρήσιμα τότε κατασκευάζειν, ὅτ’ οὐκ ἐπείγουσιν αἱ τῶν ἐκ παρατάξεως ἀγώνων ἀνάγκαι, καὶ τὰ ἄχρηστα διὰ τὴν τῶν σωμάτων ἄσκησιν ἐπιτάττειν. ἱκανὴ γὰρ στρατοπέδοις ἄνεσις, κἂν4 σφόδρα ταλαίπωροι ὦσιν,56a μὴ διὰ τῶν δεινῶν εἰς τὸ ἀληθινὸν ἀγώνισμα πεῖρα.6b γυμναζέτω δὲ7 τοιοῖσδέ τισι8 τρόποις.

[link to English translation] 2 Ἐκταττέτω πρῶτον ἀναδοὺς τὰ ὅπλα πᾶσιν, ἵν’ ἐν μελέτῃ9 σφίσιν ᾖ τὸ μένειν ἐν τάξει, καὶ ταῖς ὄψεσι καὶ τοῖς ὀνόμασι συνήθεις ἀλλήλοις γιγνόμενοι,10 τίς ὑπὸ τίνα καὶ ποῦ καὶ μετὰ πόσους,11 ὑπ’ ὀξὺ12 παράγγελμα πάντες ὦσιν13 ἐν τάξει· καὶ τάς τε ἐκτάσεις καὶ συστολὰς καὶ ἐγκλίσεις ἐπὶ λαιὰ καὶ δεξιά,14 καὶ λόχων μεταγωγὰς καὶ διαστήματα καὶ πυκνώσεις, καὶ τὰς δι’ ἀλλήλων ἀντεξόδους καὶ εἰσόδους, καὶ τὰς κατὰ λόχους  p410 διαιρέσεις, καὶ τὰς15 καταταξεῖς καὶ τὴν16a ἐπὶ φάλαγγα ἐκτείνουσαν16b καὶ τὴν ἐπὶ βάθος ὑποστέλλουσαν,17 καὶ τὴν ἀμφιπρόσωπον μάχην, ὅτ’ ἂν οἱ κατ’ οὐρὰν ἐπιστρέψαντες πρὸς τοὺς κυκλουμένους μάχωνται,18 καὶ τὰς ἀνακλήσεις ἐκδιδασκέτω.

[link to English translation] 3 Καθάπερ γὰρ ἐπὶ τῶν μουσικῶν ὀργάνων οἱ μὲν19 ἀρχὴν ἔχοντες τοῦ μανθάνειν ἐπιτιθέντες τοὺς δακτύλους ἐπί τε τὰ τρήματα20 τῶν αὐλῶν καὶ διαστήματα τῶν χορδῶν πολλάκις ἄλλον ἔθεσαν ἐπ’ ἄλλην21 καὶ οὐ κατὰ τὴν ἁρμονικὴν διάστασιν, εἶτα μόλις ἐπεκτείναντες22 βραδὺ μὲν αἴρουσι23 τοὺς δακτύλους, βραδὺ δὲ τιθέασιν, οἱ δ’ ἐν μελέτῃ τῆς μουσικῆς ἀνεπιτηδεύτως ἤδη24 ἐρρυθμισμένῃ25 τῇ χειρὶ δι’ ὀξύτητος μεταφέρουσιν, ὅπῃ τε βούλονται παραθλίψαι τῆς ἀναπνοῆς καὶ ἀνοῖξαι καὶ παραψῆλαι26 χορδῆς· τοῦτον δήπου τὸν τρόπον οἱ μὲν ἀσυνήθεις καὶ ἀνάσκητοι τῆς τάξεως διὰ ταράχου πολλοῦ μόλις ἀλλήλων διαμαρτάνοντες ἐγκατατάσσονται27 πολὺν ἀναλίσκοντες χρόνον, οἱ δὲ συγκεκροτημένοι διὰ τάχους, ὡς εἰπεῖν αὐτόματοι, φέρονται πρὸς τὴν τάξιν ἐναρμόνιόν τινα καὶ καλὴν ἐκπληροῦντες28 ὄψιν.

[link to English translation] 4 Εἶτα διελὼν τὰ στρατεύματα πρὸς ἀλλήλους ἀσιδήρῳ μάχῃ συναγέτω νάρθηκας ἢ στύρακας ἀκοντίων ἀναδιδούς, εἰ δέ τινα καὶ βεβωλασμένα  p412 πεδία εἴη, βώλους29 τε κελεύων30 αἴροντας31 βάλλειν·32 ὄντων δὲ καὶ ἱμάντων ταυρείων33 χρήσθων34 ἐπὶ τὴν μάχην· δείξας δ’ αὐτοῖς καὶ λόφους ἢ βουνοὺς ἢ ὀρθίους τόπους35 κελευέτω σὺν δρόμῳ καταλαμβάνεσθαι· ποτὲ δὲ καὶ ἐπιστήσας ἐπὶ αὐτῶν τινας τῶν στρατιωτῶν καὶ ἀναδοὺς ἃ μικρῷ πρόσθεν ἔφην ὅπλα, τούτους ἐκβαλοῦντας36 ἑτέρους ἐκπεμπέτω· καὶ ἤτοι37 τοὺς μείναντας38 ἐπαινείτω καὶ μὴ ἐκπεσόντας ἢ τοὺς ἐκβαλόντας.39 5 ἐκ γὰρ τῆς τοιαύτης ἀσκήσεως καὶ γυμνασίας ὑγιαίνει μὲν τὸ στράτευμα, πᾶν δ’40 ὅ τι οὖν ἥδιον ἐσθίει καὶ πίνει,41 κἂν λιτὸν ᾖ,42 πολυτελέστερον οὐθὲν43 ἐπιζητοῦν· ὁ γὰρ ἀπὸ τῶν πόνων λιμὸς καὶ τὸ δίψος ἱκανὸν ὄψον ἐστὶν44 καὶ γλυκὺ κρᾶμα, καὶ45 στερρότερά τε τὰ σώματά σφισι46 γίγνεται καὶ ἀκμῆτα,47 καὶ συνεθίζεται τοῖς μέλλουσι δεινοῖς, ἱδρῶτι καὶ πνεύματι καὶ ἄσθματι48 καὶ θάλπεσιν ἀσκιάστοις καὶ κρυμοῖς49 ὑπαίθροις ἐγγυμναζόμενα.50

[link to English translation] 6 Παραπλησίως δὲ γυμναζέτω καὶ τὸ ἱππικὸν ἁμίλλας ποιούμενος51 καὶ διώγματα καὶ συμπλοκὰς καὶ ἀκροβολισμοὺς ἐν τοῖς ἐπιπέδοις καὶ52 περὶ αὐτὰς τὰς ῥίζας τῶν λόφων, ἐφ’ ὅσον δυνατόν ἐστι καὶ τῶν τραχέων ἐπιψαύειν· οὐ γὰρ οἷόν  p414 τε βιάζεσθαι πρὸς ἀνάντη καὶ κατὰ πρανοῦς53 ἱππάζεσθαι.54


The Loeb Editor's Notes:

1 δεῖ ENRGH.

[decorative delimiter]

2 στρατηγὸν ENR.

[decorative delimiter]

3 Title om. F: in margin GH.

[decorative delimiter]

4 κἂν μὴ Capps.

[decorative delimiter]

5 ταλαιπωρῶσιν von Rohden.

[decorative delimiter]

6a 6b εἰ . . . πειρᾷ ENRA m2.

[decorative delimiter]

7 Om. vGH.

[decorative delimiter]

8 FGH: τοίοις δέ τισι v.

[decorative delimiter]

9 ἐκ μελέτης vGH.

[decorative delimiter]

10 γιγνόμεναι καὶ GH: γιγνόμεναι· καὶ P: γίγνωνταιMS. of Scaliger.

[decorative delimiter]

11 πόσων C.

[decorative delimiter]

12 ὑπό τι R.

[decorative delimiter]

13 σῶσιν GH.

[decorative delimiter]

14 λαιᾶ καὶ δεξιᾶ V.

[decorative delimiter]

15 Om. vGH.

[decorative delimiter]

16a 16b Om. F.

[decorative delimiter]

17 After ὑποστέλλουσαν vGH add καὶ τὴν ἐπὶ μῆκος ἐκτείνουσαν (μήκος GH), obviously a gloss on ἐπὶ φάλαγγα ἐκτείνουσαν which means the same thing.

[decorative delimiter]

18 μάχονται vGH.

[decorative delimiter]

19 μὲν γὰρ R.

[decorative delimiter]

20 τρήμματα PGH.

[decorative delimiter]

21 RA m2: ἐπ’ ἄλλη F: ἐπ’ ἄλλῃ vGH (ἐπάλλη GH).

[decorative delimiter]

22 FC: ἐπεκτείνουσι vGH.

[decorative delimiter]

23 αἴρουσι F.

[decorative delimiter]

24 Deleted by von Rohden.

[decorative delimiter]

25 FCE: ῥερυθμισμένη PGH: ἀρρυθμισμένῃ R.

[decorative delimiter]

26 παραψίλαι PGH.

[decorative delimiter]

27 εγκατάσσονται corr. to εγκατατάσσονται G.

[decorative delimiter]

28 FC: ἀποπληροῦντες vGH.

[decorative delimiter]

29 καὶ βελόνας (space for nine letters) εἴη βώλους F: βεβολασμένα παιδία εἴη βόλους GH (παιδία PR and βόλους P).

[decorative delimiter]

30 τὲº καὶ λεύων H.

[decorative delimiter]

31 αἴροντας F.

[decorative delimiter]

32 βαλεῖν vGH.

[decorative delimiter]

33 DEKN: καὶ ταυρείων F: ἐκ ταυρείων vGH. Köchly suggests ταυρείων καὶ τούτοις.

[decorative delimiter]

34 χρήσθω vGH.

[decorative delimiter]

35 Köchly after Saguntinus: ἢ ὀρθίους βουνοὺς τόπους F: ἢ ὀρθίους βουνοὺς ἢ τόπους vGH.

[decorative delimiter]

36 ἐκβάλοντας K: ἐκβαλόντας C: ἐκβάλλοντας vGH.

[decorative delimiter]

37  vGH.

[decorative delimiter]

38 μείνοντας PGH: μένοντας EN.

[decorative delimiter]

39 ἐκβάλλοντας F.

[decorative delimiter]

40 δι’ GH.

[decorative delimiter]

41 ἐσθίη καὶ πίνη F.

[decorative delimiter]

42 Koraes: ἂν λιτὸν ἢ FGH: ἀντὶ λητὸν ἢ P: ἀντὶ λιτὸν ἢ EN: ἄντε λιτὸν ἢ R: ἄν τε λιτὸν ᾖ C: ἀντιληττὸν ἢ A m2.

[decorative delimiter]

43 FGH: οὐδὲν v.

[decorative delimiter]

44 ποιεῖ vGH.

[decorative delimiter]

45 Added by Köchly.

[decorative delimiter]

46 σφίσι Ω.

[decorative delimiter]

47 ἀγμητὰ PGH: ἀκμῆτα DEN.

[decorative delimiter]

48 σώματι καὶ πνεύματι vPGH.

[decorative delimiter]

49 κρημνοῖς EN.

[decorative delimiter]

50 συγγυμναζόμενα vGH.

[decorative delimiter]

51 ποιουμένοις F: ποιούμενον R.

[decorative delimiter]

52 Om. vGH.

[decorative delimiter]

53 πραμνοὺς A m2.

[decorative delimiter]

54 ἱπτάζεσθαι GH: ὑπτάζεσθαι A m2.


[image ALT: Valid HTML 4.01.]

Page updated: 27 Jul 13