[image ALT: Much of my site will be useless to you if you've got the images turned off!]
e‑mail:
Bill Thayer

[image ALT: Link to a page in English]
English

[image ALT: Cliccare qui per una pagina di aiuto in Italiano.]
Italiano
[Link naar een serie van hulp-pagina's]
Hulp
[Link naar het volgende niveau omhoog]
Omhoog
[Link to my homepage]
Home

Geschiedenis van het Nederlandse
Brazilië en Guyana

Vandaag de dag nemen we veelal aan dat Brazilië door de Portugezen is verkend, gekoloniseerd en bevolkt. Dat is grotendeels waar, maar in de eerste helft van de zeventiende eeuw waren in het noorden van Brazilië ook Nederlanders actief. Het deel van Guyana dat we kennen als Suriname, behielden ze zelfs driehonderd jaar.

Wie meer wil weten over dit onderwerp, zou kunnen beginnen met Charles R. Boxer, The Dutch in Brazil, 1624‑1654 (Oxford, Clarendon Press, 1957). De huidige copyrightwetgeving is van dien aard dat we het nog enige tijd niet online zullen zien: het komt pas in 2074 beschikbaar, honderdzeventien jaar na verschijning.


[image ALT: A close-up of a collection of papers spread out on a table. It is the icon used on this site to represent my American History Notes subsite.]

[ 183 bladzijden drukwerk
aangeboden als 8 webpagina's ]

Momenteel bestaat het materiaal over Nederlands Brazilië meestal uit een reeks artikelen uit wetenschappelijke tijdschriften, geschreven door George Edmundson, een expert op dit gebied, die over dit onderwerp nog altijd vaak wordt geciteerd. Samen bieden deze artikelen een goed overzicht, dat in wezen een kort boek vormt over de geschiedenis van de Nederlandse verkenning en kolonisering van dit deel van de wereld.

The Dutch Power in Brazil: Parts I • IIa • IIb — Deze reeks behandelt de vroeg-zeventiende-eeuwse strijd tussen de Portugezen en Nederlanders om het bezit van het kustgebied rond Bahia, waarin de befaamde Nederlandse admiraal Piet Hein zich voor het eerste onderscheidde.

The Dutch in Western Guiana — Historici waren zich er lang niet bewust van hoe diep de Nederlandse aanwezigheid in Guyana ging: er waren goede redenen voor, en onze auteur biedt ons een boeiende detective.

The Dutch on the Amazon and Negro in the Seventeenth Century: Parts I • II — In het binnenland waren de Nederlandse voorposten veel minder stabiel. Ze waren nooit echt rendabel en werden daarom al snel opgegeven, al werd de Nederlandse handel in het Rio Negro-bassin onopvallend voortgezet, meestal door tussenkomst van de Carib Indianen.

The Number of Jews in Dutch Brazil

Niet Brazilië of Guyana, maar het Caribisch gebied, en niet precies geschiedenis, White Settlement in Saba Island, Dutch West Indies was bedoeld, toen het in 1934 geschreven was, als een hedendaagse beschrijving: maar het is nu een merkwaardige brondocument opnemen van een verdwenen wereld. Inclusief kaarten en 15 foto's.

Joden op het eiland Curaçao (De West-Indische Gids 8:69‑84, 1926)[image ALT: A rectangular field of three equal horizontal stripes; the central stripe bears a monogram that can be described as the three letters DID, the first D of which is reversed, and the I of which is connected to each D by a diagonal stroke from the middle of the I to the top of the downstroke of the D. The flag was that of Nieuw Holland — the Dutch outposts in northern Brazil — and serves to represent the section of my site on the history of Dutch Brazil and Guyana.]

De icoon die ik gebruik voor deze subsite is een vlag die lijkt te zijn gevoerd door de Nederlanders in de Braziliaanse voorposten van Nieuw Holland: het was die van de Nederlandse West-Indische Compagnie met toegevoegd het monogram dat we hier zien. De letters van het monogram en hun betekenis zijn onzeker; details kunnen worden opgezocht in Colonial Flags of Brazil op Flags of the World.


[image ALT: Valid HTML 4.01.]

Site bijgewerkt: 9 feb 14