Short URL for this page:
bit.ly/KOSSRUbib


[image ALT: Much of my site will be useless to you if you've got the images turned off!]
mail:
Bill Thayer

[image ALT: Cliccare qui per una pagina di aiuto in Italiano.]
Italiano

[Link to a series of help pages]
Help
[Link to the next level up]
Up
[Link to my homepage]
Home
[image ALT: a blank space]

This webpage reproduces a section of


Stalinist Rule in the Ukraine
by Hryhory Kostiuk

published in the U. S. A. by
Frederick A. Praeger, Inc.
New York

The text is in the public domain.

This page has been carefully proofread
and I believe it to be free of errors.
If you find a mistake though,
please let me know!

[image ALT: a blank space]

 p153  Bibliography

Artemsky, A. Ya., Shcho take Vseukrainska Akademiya Nauk (What Is the All‑Ukrainian Academy of Sciences), Kiev, 1931.

[Avtorkhanov, A.], The Reign of Stalin, London, 1953.

[–––––––––], Staline au Pouvoir, Paris, 1951.

Bahriany, Ivan, Sad hetsymansky (The Garden of Gethsemane), Neu‑Ulm, 1950.

Batschinsky, Julian, Memorandum to the Government of the United States, 1919 (Columbia University Library).

Bilshovyk (The Bolshevik), Kiev.

Bilshovyk Ukrainy (Ukrainian Bolshevik), Kiev.

Bolshaya sovetskaya entsiklopedia (Large Soviet Encyclopedia), Moscow, 1st ed., 65 vols., 1926‑47; 2nd ed., 51 vols., 1949‑58.

Bolshevik (Bolshevik), Moscow.

Boritesya-poborete! (Fight and You Will Conquer!), Vienna.

Borotba (The Struggle), Kiev.

Budivnytstvo radyanskoi Ukrainy — Zbirnyk (The Organization of the Soviet Ukraine. A Compendium.), 2 parts, Kharkov, 1929.

Byulleten oppozitsii (Bulletin of the Opposition), Paris, Berlin.

Case of Leon Trotsky, The; Report of Hearings on the Charges Made Against Him in the Moscow Trials by the Preliminary Commission of Inquiry, New York, Harper Bros., 1937.

Chamberlin, W. H., The Ukraine — A Submerged Nation, New York, 1944.

Chaplenko, Vasyl, Bilshovytska movna polityka (Bolshevik Linguistic Policy), Munich, 1956.

Chervony shlyakh (The Red Pathway), Kharkov.

Czapski, Josef, Na nieludskiej ziemi (In an Inhuman Land), Instytut literacki, Paris, 1949.

Druha konferentsiya komunistychnoi partii (bilshovykiv) Ukrainy, 9‑14 Kvitnya 1929 roku (The Second Conference of the Communist Party (Bolshevik) of the Ukraine 9‑14 April 1929), Stenohrafichny zvit, Kharkov, DVU, 1929.

Entsiklopedichesky slovar russkogo bibliograficheskogo instituta Granat (Encyclopedic Dictionary of the Granat Bibliographic Institute), Moscow, n. d.

Entsiklopediya ukrainoznavstva (The Ukrainian Encyclopedia), Munich‑New York, 1949.

Fainsod, Merle, Smolensk Under Soviet Rule, Cambridge, 1958.

Filomelya, O., Ukrainsky litopys abo Kalendar istorychnykh podii (A Ukrainian Chronicle or a Calendar of Historic Events), Winnipeg, 1950.

[Gaev, A.], Soviet Political Personalities: Seven Profiles, New York, Research Program on the USSR, 1952.

God that Failed, The, New York, Harper Bros., 1949.

Han, O., Trahediya Mykoly Khvylovoho (The Tragedy of Mykola Khvylovy), Augsburg, Prometey, n. d.

Hirchak, Ye. F., Shumskizm i rozlam v KPZU (Shumskism and the Split in the CPWU), Kharkov, Ukrainian State Publishing House, 1928.

Hirniak, Yosyp, "Birth and Death of the Modern Ukrainian Theater," in Soviet Theaters; 1917‑1941, ed. M. Bradshaw, New York, Research Program on the USSR, 1954.

p154 Horlis-Horsky, Yuriy, Ave Dictator, Lvov, 1941.

Hromadyanka (The Woman Citizen), Munich.

Hrushevsky, M., A History of the Ukraine, New Haven, Yale University Press, 1941.

Istorik-Marksist (The Marxist Historian), Moscow.

Istoriya Vsesoyuznoi Kommunisticheskoi Partii (bolshevikov). Kratky Kurs (History of the Communist Party of the Soviet Union (Bolshevik). Short Course), Moscow, Gospolitizdat, 1950.

Izvestia (News), Moscow.

Jacobs, Lewis, The Rise of the American Film: A Critical History, New York, 1939.

Kalendar kommunista, Moscow, 1931.

Khmuryi, V., Yu. Dyvnych, Ye. Blakytnyi, V maskakh epokhy (The Masks of an Era), Germany, 1938.

Khrushchev, N., Otchetny doklad Tsentralnogo Komiteta Kommunisticheskoi partii Sovetskogo Soyuza XX sezdu partii; 14 fevralya 1956 goda (Report of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union to the Twentieth Party Congress, February 14, 1956), Moscow, 1956.

Khvylovy, A., Vykorinyty, znyshchyty natsionalistychni korinnya na movnomu fronti (To Uproot and Destroy the Nationalist Roots on the Linguistic Front), Kharkov, 1933.

Klen, Yuriy, Spohady pro neoklasykiv (Reminiscences of the Neoclassicists), Munich, 1947.

Koestler, Arthur, Darkness at Noon, London, Cape, 1941.

Kommunistische Partei der West-Ukraine (KPZU) — Die Ukrainische Nationale Frage (Materialen zur Frage der sogenannten ukrainischen Abweichungen »Schumkismus« in der Kommunistischen Partei der Ukraine und der Kommunistischen Partei der West-Ukraine), Lemberg, im Selbstverlag des ZK der KPZU, 1928.

Komunist (The Communist), Kharkov, Kiev.

Konstitutsiya (osnovnoy zakon) SSSR (The Constitution (Basic Law) of the USSR), Moscow, GIZ, 1938.

Kovalevsky, Mykola, Ukraina pid chervonym yarmom: Dokumenty, fakty (The Ukraine under the Red Yoke: Documents and Facts), Warsaw, Lvov, 1936.

–––––––––, Polityka narodowościowa na Ukraine (Nationality Policy in the Ukraine), Instytut Badań Spraw Narodowościowych (Institute for the Study of Nationality Problems), Warsaw, 1938.

Krakivski visti (Cracow News), Cracow.

Krivitsky, W. G., In Stalin's Secret Service, New York, Harper Bros., 1939.

Kubanska, H., Ternystym shlyakhom, spohady (Along a Thorny Path — Recollections), Winnipeg, 1948.

Kulish, Mykola, Tvory (Works), New York, 1955.

Leites, Nathaniel and Elsa Bernaut, The Ritual of Liquidation: The Case of the Moscow Trials, Glencoe, The Free Press, 1954.

Lenin, V. I., Sochineniya (Works), 3rd ed., Moscow, 1926‑37.

–, Stati i rechi ob Ukraine (Articles and Speeches Concerning the Ukraine), Kiev, Partizdat TsK KP(b)U, 1936.

Leytes, A. and Yashek, M., Desyat rokiv ukrainskoi literatury (Ten Years of Ukrainian Literature), Kharkov, 1928.

Literaturno-naukovy zbirnyk (Literary and Scientific Symposium), New York, I, 1952.

Literaturny yarmarok (The Literary Fair), Kharkov.

Litopys revolyutsii (Chronicle of the Revolution), Kharkov.

Luckyj, George S. N., Literary Politics in the Soviet Ukraine: 1917‑1934, New York, Columbia University Press, 1956.

Lyons, Eugene, Our Secret Allies: The Peoples of Russia. New York, Duell, Sloan and Pearce, 1954.

p155 Majstrenko, L., Borot'bism: A Chapter in the History of Ukrainian Communism, New York, Research Program on the USSR, 1954.

Malaya sovetskaya entsiklopediya (Small Soviet Encyclopedia), 2nd ed., 10 vols., Moscow, 1933‑41.

Manuilsky, D. and S. Dukelsky (ed.), Delo chlenov Tsentralnogo Komiteta Ukrainskoi Partii Sotsyalistov-Revolutsionerov Golubovicha, Petrenko, Lyzanivskogo, Chasnyka, Yaroslava i dr. (The Case of Holubovych, Petrenko, Lyzanivsky, Chosnyk, Yaroslav and Other Members of the Central Committee of the Ukrainian Party of Socialist-Revolutionaries), Stenographic Report, Kharkov, 1921.

Moloda Ukraina (Young Ukraine), Toronto.

Movoznavstvo (Linguistics), Kiev.

MUR, AlmanakhI, Augsburg, 1946.

Narodna volya (The People's Will), Zhitomir, Kamenets-Podolsk.

Narys istorii Ukrainy (An Outline of the History of the Ukraine), Kiev, 1923.

Narysy z istorii revolyutsiinoi borotby na Ukraini (Sketches in the History of the Revolutionary Struggle in the Ukraine), 2 vols., Kharkov, 1927, 1928.

Nasha borotba (Our Struggle), West Germany.

Nashi dni (Our Days), Lvov.

Nauchnye rabotniki SSSR bez Moskvy i Leningrada (Scientific Workers of the USSR without Moscow and Leningrad), Moscow, Academy of Sciences of the USSR, 1928.

New York Times, The, New York.

Nova Ukraina (The New Ukraine), Prague

Novi dni (New Days), Toronto.

Novi shlyakhy (New Paths), Lvov.

Novoe russkoe slovo (The New Russian Word), New York.

Novy shlyakh (The New Path), Winnipeg.

Ocherki istorii KP(b)U (A Sketch of the History of the CP(b)U), Kharkov, 1929.

Orlov, Alexander, The Secret History of Stalin's Crimes, New York, Random House, 1953.

Orwell, George, Animal Farm, London, 1946.

Osnovnye direktivy partii i pravitelstva po khoz. stroitelstvu (Basic Directives of the Party and Government on Economic Construction), Moscow, 1934.

Ouralov, Alexander, [Abdurakhman Avtorkhanov], Staline au Pouvoir, Paris, 1951.

Pidhayny, S., Islands of Death, Toronto, Burns and MacEachern, 1953.

–, Ukrainska intelligentsiya na Solovkakh — Spohady 1939‑1941 (Ukrainian Intellectuals on the Solovetsky Islands — Recollections 1939‑1941), New‑Ulm, Prometey, 1947.

Pokrovski, M. M., Brief History of Russia, translated by D. S. Mirsky, London, 1933.

Polonska-Vasylenko, N., Ukrainska Akademiya Nauk: Narys istorii — Chastyna I, 1918‑1930 (History of the Ukrainian Academy of Sciences: Part I, 1918‑1930), Munich, Institute for the Study of the USSR, 1955.

Popov, M. M., Ocherk istorii kommunisticheskoi partii (bolshevikov) Ukrainy (An Outline of the History of the Communist Party [Bolshevik] of the Ukraine), Kharkov, 1929.

Posev (Sowing), Frankfurt.

Prapor marksyzmu (Banner of Marxism), Kharkov.

Pravda, Moscow.

Proletarska pravda (Proletarian Truth), Kiev.

Radyanska Ukraina (The Soviet Ukraine), Kharkov-Kiev.

Ravich-Cherkassky, M., Istoriya Kommunisticheskoi Partii (bolshevikov) Ukrainy (A History of the Communist Party [Bolshevik] of the Ukraine), Kharkov, 1923.

–––––––––, edited and with introduction by, Pervoye maya: Yuzhno-russkie rabochie soyuzy (The First of May: The South-Russian Workers' Unions), Kharkov, 1925.

–––––––––, Revolyutsiya i KP(b)U v materialakh i dokumentakh. Khrestomatiya (The Revolution and the CP(b)U — Collected Materials and Documents), Vol. I, Kharkov, 1926.

p156 Reshetar, John S., Jr., The Ukrainian Revolution, Princeton, Princeton University Press, 1952.

Richytsky, A., [Pisotsky, A.], Do problemy likvidatsii perezhytkiv koloniyalnosty ta natsionalizmu — Vidpovid Mykh. Volobuyevu (Concerning the Problem of the Liquidation of the Vestiges of Coloniality and Nationalism — Reply to Mykhaylo Volobuyev), Kharkov, 1928.

Schachtman, Max, Behind the Moscow Trial, the Greatest Frame‑up in History, New York, Pioneer Publishers, n. d.

Schuman, Frederick L., Soviet Politics, New York, Knopf, 1946.

Sedov, Leon, Livre rouge sur le procès de Moscou, Paris, published in German under the title Rotbuch über den Moskauer Prozess.

Serge, Victor, The Case of Comrade Tulayev, New York, 1950.

Sistematicheskoe sobranie zakonov RSFSR (Systematic Collection of the Laws of the RSFSR), Moscow, 1929.

Skrypnyk, M., Dzherela ta prychyny rozlamu v KPZU (Origins and Causes of the Split in the CPWU), Kharkov, 1928.

–––––––––, Pereznaky tvorchoho terenu — rekonstruktyvni linii v literaturi, muzytsi, obrazotvorchomu mystetstvi (Changing Marks in the Creative Field — Trends of Reconstruction in Literature, Music and Painting), Kharkov, 1930.

––––––––Statti i promovy (Articles and Speeches), 2 vols., Kharkov, 1929‑1931.

Smal-Stocki, R., The Nationality Problem of the Soviet Union, Milwaukee, 1952.

–––––––––, Ukrainska mova v sovyetskii Ukraini (The Ukrainian Language in the Soviet Ukraine), Warsaw, 1936.

Sobranie-zakonov i rasporyazhenii Raboche-Krestyanskogo Pravitelstva SSSR izdavaemoe Upravleniem Delami SNK SSSR, 7 yanvarya 1935 goda (The Collection of Laws and Regulations of the Workers' and Peasants' Government of the USSR published by the Administration of the Affairs of the Council of People's Commissars, January 7, 1935), No. 1, otdel pervy.

Solovey, D., Holhota Ukrainy (The Calvary of the Ukraine), Winnipeg, 1952.

––––––––Stezhkamy na Holhotu (Along the Paths to Calvary), New York, Detroit, Scranton, 1952.

Sotsialistichesky vestnik, New York and Paris.

Sotsiyalistychna Ukraina. Statystychny zbirnyk upravlinnya narodnohospodarskoho obliku USSR (The Socialist Ukraine: A Statistical Compendium of the Office of National Economic Statistics of the UkSSR), Kiev, January 1937.

Sotsiyalistychna Ukraina (Socialist Ukraine), Kiev.

Soviet Political Personalities: Seven Profiles, New York, Research Program on the USSR, 1952.

Spilka vyzvolennya Ukrainy; stenohrafichny zvit (The Union for the Liberation of the Ukraine: Stenographic Report), Kharkov, 1930.

Stalin, J. V., Sochinenya (Works), 13 vols., Moscow, 1946‑54.

Suchasna Ukraina (Contemporary Ukraine), Munich.

Svoboda (Liberty), New York.

Trotsky, L., Moya zhizn (My Life), 2 vols., Riga, Bereg, 1930.

Trudy pervoi vsesoyuznoi konferentsii istorikov-marksistov (Proceedings of the First All‑Union Conference of Marxist Historians), 28.XII.1928–4.I.1929. Vol. I. Moscow, Komakademiya, 1930.

Ukraina (The Ukraine), Kiev.

Ukraina v epokhu kapitalizmu (The Ukraine in the Era of Capitalism), Kharkov, Poltava, 1924‑25.

Ukrainian Review, Munich.

Ukrainian Trend, The, New York.

Ukrainska literaturna hazeta (Ukrainian Literary Gazette), Munich.

Ukrainsky derzhavnyk, kalendar-almanakh (Ukrainian Statesman: Calendar and Almanac), Berlin, 1942.

p157 Ukrainsky holos (Ukrainian Voice), Winnipeg.

Ukrainsky Prometey (The Ukrainian Prometheus), Detroit.

Ukrainsky zbirnyk, Munich.

Uralov, Alexander, [Abdurakhman Avtorkhanov], The Reign of Stalin, London, 1953.

Vaplite. Literaturno-khudozhniy zhurnal (Vaplite. Literary and Art Journal), Kharkov.

Vechernaya Moskva (The Evening Moscow), Moscow.

Vestnik instituta po izucheniyu istorii i kultury SSSR, Munich.

Vilna Kuban (The Free Kuban), Toronto.

Visti Vseukrainskoho Tsentralnoho Vykonavchoho Komitetu (News of the All‑Ukrainian Central Executive Committee), Kharkov.

VKP(b) v rezolyutsiyakh i resheniyakh sezdov, konferentsii i plenumov (The CPSU in Resolutions and Decisions of Congresses, Conferences and Plenums), Part II, 1925‑35, 5th ed., Moscow, Partizdat TsK VKP(b), 1936.

Vpered (Forward), Winnipeg.

Vysochenko, A., SSSR bez masky (The USSR Without a Mask), Buenos Aires, 1951.

Zamitky i materiyaly do istorii ukrainskoi revolyutsii (Notes and Materials Concerning the History of the Ukrainian Revolution), Vienna, 1921‑22.

Zatonsky, V., Natsionalna problema na Ukraini (The National Problem in the Ukraine), Kharkov, 1926.

Zerov, M., Do dzherel. Literaturno-krytychni statti (To the Sources. Literary-Critical Articles), Kiev, 1926.

–––––––––, Nove ukrainske pysmenstvo (Modern Ukrainian Literature), 1924.

Zhyttya i revolyutsiya (Life and Revolution), Kiev.

XI sezd Rossiiskoi KP(b) (Eleventh Congress of the Russian CP[b]), Kiev, 1922.

XII sezd Rossiiskoi KP(b) (Twelfth Congress of the Russian CP[b]), Moscow, 1923.

XVI sezd VKP(b) (Sixteenth Congress of the All‑Union CP[b]), 2nd ed., Moscow, 1931.

XVII sezd VKP(b) (Seventeenth Congress of the All‑Union CP[b]), Moscow, 1934.


[image ALT: Valid HTML 4.01.]

Page updated: 27 Jan 23

Accessibility