Short URL for this page:
bit.ly/OnasanderGB


[image ALT: Much of my site will be useless to you if you've got the images turned off!]
mail:
Bill Thayer

[image ALT: Click here for an English translation of this page.]
English

[image ALT: Cliccare qui per una pagina di aiuto in Italiano.]
Italiano

[Link to a series of help pages]
Help
[Link to the next level up]
Up
[Link to my homepage]
Εἴσοδος
πρότερον·

[image ALT: link to previous section]
Κεφάλαια
α´‑γ´

This webpage reproduces part of the
The General (Strategikos)

by
Onasander

(Loeb Classical Library edition, 1928)

The text is in the public domain.

This page has been carefully proofread
and I believe it to be free of errors.
If you find a mistake though,
please let me know!

ὕστερον·

[image ALT: link to next section]
Κεφάλαιον
ϛ´
This site is not affiliated with the US Military Academy.

ΟΝΑΣΑΝΔΡΟΥ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ

 p390  [link to English translation] IV. [Περὶ τοῦ ὅτι δεῖ τὴν ἀρχὴν τοῦ πολέμου ἐξ εὐλόγου αἰτίας ἐπάγειν]1

1 Τὰς δ’ ἀρχὰς τοῦ πολέμου μάλιστά φημι χρῆναι φρονίμως συνίστασθαι καὶ μετὰ τοῦ δικαίου πᾶσι φανερὸν γίγνεσθαι πολεμοῦντα· τότε γὰρ καὶ θεοὶ συναγωνισταὶ τοῖς στρατεύουσιν εὐμενεῖς καθίστανται,​2 καὶ ἄνθρωποι προθυμότερον ἀντιτάττονται τοῖς δεινοῖς·​3 2 εἰδότες γάρ, ὡς οὐκ ἄρχουσιν ἀλλ’ ἀμύνονται,​4 τὰς ψυχὰς ἀσυνειδήτους κακῶν ἔχοντες ἐντελῆ​5 τὴν ἀνδρείαν​6 εἰσφέρονται, ὡς, ὅσοι γε νομίζουσι νεμεσήσειν​7 τὸ θεῖον ἐπὶ τῷ παρὰ τὸ δίκαιον ἐκφέρειν πόλεμον, αὐτῇ τῇ οἰήσει, κἂν μή τι δεινὸν ἀπὸ τῶν πολεμίων ἀπαντήσειν μέλλῃ,​8 προκατορρωδοῦσιν. 3 διὰ τοῦτο δεῖ τὸν στρατηγόν, ὧν τε βούλεται τυχεῖν καὶ ὧν μὴ παραχωρῆσαι, λόγῳ καὶ πρεσβείαις προκαλεῖσθαι​9 πρῶτον, ἵν’ ἐν τῷ μὴ συγκαταβαίνειν τοῖς ἀξιουμένοις τοὺς ἐναντίους​10 ἀνάγκῃ δοκῇ,​11 καὶ μὴ προαιρέσει τὴν δύναμιν ἐξάγειν πολεμήσουσαν,​12 ἐπιμαρτυράμενος​13 τὸ θεῖον, ὡς οὔτε καταφρονῶν ὧν συμβαίνει τοὺς πολεμοῦντας πάσχειν, ἀνεμεσήτως ἔπεισιν, οὔτε ἐκ παντὸς τρόπου τὰ δεῖνα δρᾶσαι προῃρημένος τοὺς πολεμίους.​14 4 εἰδέναι δὲ χρή, καθότι οὐ μόνον οἰκίας  p392 καὶ τείχους ἐδραιότερον ὑφίστασθαι δεῖ τὸν θεμέλιον, ὡς ἀσθενοῦς γε ὄντος​15 συγκαταρρυησομένων​16 καὶ τῶν ἐποικοδομουμένων, ἀλλὰ καὶ πολέμου τὰς​17 ἀρχὰς δεῖ κατασκευασάμενον ἰσχυρῶς καὶ κρηπῖδα περιθέμενον ἀσφαλείας,​18 οὕτως ἐξάγειν τὰς δυνάμεις· ὧν γὰρ ἀσθενῆ τὰ πράγματά ἐστιν, ἐπειδὰν οὗτοι μέγα βάρος ἀναλάβωσιν πολέμου, ταχὺ θλίβονται καὶ ὑστεροῦσιν. 5 ὅθεν, ὥσπερ ἀγαθὸν κυβερνήτην ἐκ λιμένος ἐξαρτυσάμενον τὸ​19 σκάφος καὶ τὰ παρ’ αὑτῷ​20 ἅπαντα ποιήσαντα, τότ’ ἐπιτρέπειν​21 χρὴ τῇ τύχῃ, ὡς αἴσχιστόν γε​22 καὶ σφαλερὸν ὑποδείξαντα πολέμου κίνησιν, ὥστε καὶ διὰ θαλάττης ἤδη καὶ διὰ γῆς ἄγειν τὸ στράτευμα, κἄπειτα πρύμναν κρούεσθαι·​23 6 τῆς μὲν γὰρ ἀνοίας καὶ προπετείας ἕκαστος κατεγέλασεν, τῆς δ’ ἀσθενείας κατεφρόνησεν,​24 οἱ δ’ ἐχθροί, οἵτινές ποτ’ ἂν ὦσιν, κἂν μὴ πάθωσιν, ὡς οὐχὶ μὴ βουληθέντας​25 ἀλλ’ οὐ δυνηθέντας διαθεῖναί τι​26 δικαίως ἐμίσησαν.

[link to English translation] V. [Περὶ τοῦ ἐξιλεοῦσθαι πρῶτον ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν τὸ θεῖον​27 ὁ στρατηγὸς ἐξάγων εἰς πόλεμον]28

Ἐξαγέτω δὲ τὰς δυνάμεις ὁ στρατηγὸς καθαρὰς ἢ οἷς νόμοι​29 ἱεροὶ ἢ οἷς μάντεις ὑφηγοῦνται καθαρσίοις,  p394 πᾶσαν, εἴ τις ἢ δημοσίᾳ​30 κηλὶς ἢ ἰδίου μολύσματος​31 ἑκάστῳ σύνεστιν, ἀποδιοπομπούμενος.


The Loeb Editor's Notes:

1 Title om. F.

[decorative delimiter]

2 θεὸς συναγωνιστὴς τοῖς στρατεύμασιν εὐμενὴς καθίσταται vGH (a Christian interpolation).

[decorative delimiter]

3 ἐναντίοις Köchly.

[decorative delimiter]

4 ἀμύνωνται PGH.

[decorative delimiter]

5 ἐντελεῖ corr. to ἐντελῆ F m2(?): ἐντελεῖ AB.

[decorative delimiter]

6 ἀνδρίαν v.

[decorative delimiter]

7 μὴ νεμεσήσειν vGH.

[decorative delimiter]

8 Koraes: μέλλει Ω.

[decorative delimiter]

9 F (also conj. by Schwebel): προσκαλεῖσθαι vGH.

[decorative delimiter]

10 FCGH: τοὺς ἀξίους τοῖς ἐναντίοις ENPRV.

[decorative delimiter]

11 δοκεῖ v (incl. P) GH.

[decorative delimiter]

12 F (also conj. by Koraes): πολεμοῦσαν vGH.

[decorative delimiter]

13 ἐπιμαρτυρόμενος vGH.

[decorative delimiter]

14 FC: προηρημένος τοῖς πολεμίοις GH: προηρημένοις τοῖς πολεμίοις Pv.

[decorative delimiter]

15 FENRGH: ὄντας PA m2 and "quidam libri" (Schwebel).

[decorative delimiter]

16 A m2 GH (v?): συγκαταρτισομένων F.

[decorative delimiter]

17 PGH: τοῦ πολέμου τὰς v: πολεμοῦντας F.

[decorative delimiter]

18 Köchly suggests ἀσφαλῶς.

[decorative delimiter]

19 Om. vGH.

[decorative delimiter]

20 Köchly: αὐτῷ ENR: αὐτῶν vGH: αὐτὸν F: παρ’ αὑτῷ περὶ αὐτὸ von Rohden.

[decorative delimiter]

21 F (and Leo, Tactica, XX.170 ἐπίτρεπε): ἐπιτρέχειν vGH.

[decorative delimiter]

22 τε vGH.

[decorative delimiter]

23 Ω: κρούσασθαι Köchly, after the emendation in A.

[decorative delimiter]

24 κατεφρόνησαν F, followed by an interval, as though a chapter ended here, with the first letter of μὴ rubricated.

[decorative delimiter]

α
25 βουληθέντες G: βουληθέντα H.

[decorative delimiter]

26 Added by Köchly.

[decorative delimiter]

27 τὸ θεῖον GH: om. v.

[decorative delimiter]

28 Om. F (whole title): in text GH.

[decorative delimiter]

29 ὡς νόμοι PGH: ὡς οἱ νόμοι ENR.

[decorative delimiter]

30 δημοσία Ω.

[decorative delimiter]

31 Köchly: ἢ  (or  F) διαμολύσματος FPGH: διαμόλυσμα R.


[image ALT: Valid HTML 4.01.]

Page updated: 27 Jul 13

Προσιτότητα