Short URL for this page:
bit.ly/OnasanderGE


[image ALT: Much of my site will be useless to you if you've got the images turned off!]
mail:
Bill Thayer

[image ALT: Click here for an English translation of this page.]
English

[image ALT: Cliccare qui per una pagina di aiuto in Italiano.]
Italiano

[Link to a series of help pages]
Help
[Link to the next level up]
Up
[Link to my homepage]
Εἴσοδος
πρότερον·

[image ALT: link to previous section]
Κεφάλαια
ζ´‑θ´

This webpage reproduces part of the
The General (Strategikos)

by
Onasander

(Loeb Classical Library edition, 1928)

The text is in the public domain.

This page has been carefully proofread
and I believe it to be free of errors.
If you find a mistake though,
please let me know!

ὕστερον·

[image ALT: link to next section]
Κεφάλαια
Ι´.β‑ΙΒ´
This site is not affiliated with the US Military Academy.

ΟΝΑΣΑΝΔΡΟΥ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ

 p408  X. α´. [Περὶ τοῦ δεῖν​1 γυμνάζειν τὸν στρατὸν​2 ἀδείας οὔσης]3

[link to English translation] 1 Διόπερ ἀγαθοῦ στρατηγοῦ καὶ τὰ χρήσιμα τότε κατασκευάζειν, ὅτ’ οὐκ ἐπείγουσιν αἱ τῶν ἐκ παρατάξεως ἀγώνων ἀνάγκαι, καὶ τὰ ἄχρηστα διὰ τὴν τῶν σωμάτων ἄσκησιν ἐπιτάττειν. ἱκανὴ γὰρ στρατοπέδοις ἄνεσις, κἂν​4 σφόδρα ταλαίπωροι ὦσιν,​5 ἢ​6a μὴ διὰ τῶν δεινῶν εἰς τὸ ἀληθινὸν ἀγώνισμα πεῖρα.​6b γυμναζέτω δὲ​7 τοιοῖσδέ τισι​8 τρόποις.

[link to English translation] 2 Ἐκταττέτω πρῶτον ἀναδοὺς τὰ ὅπλα πᾶσιν, ἵν’ ἐν μελέτῃ​9 σφίσιν ᾖ τὸ μένειν ἐν τάξει, καὶ ταῖς ὄψεσι καὶ τοῖς ὀνόμασι συνήθεις ἀλλήλοις γιγνόμενοι,​10 τίς ὑπὸ τίνα καὶ ποῦ καὶ μετὰ πόσους,​11 ὑπ’ ὀξὺ​12 παράγγελμα πάντες ὦσιν​13 ἐν τάξει· καὶ τάς τε ἐκτάσεις καὶ συστολὰς καὶ ἐγκλίσεις ἐπὶ λαιὰ καὶ δεξιά,​14 καὶ λόχων μεταγωγὰς καὶ διαστήματα καὶ πυκνώσεις, καὶ τὰς δι’ ἀλλήλων ἀντεξόδους καὶ εἰσόδους, καὶ τὰς κατὰ λόχους  p410 διαιρέσεις, καὶ τὰς​15 καταταξεῖς καὶ τὴν​16a ἐπὶ φάλαγγα ἐκτείνουσαν​16b καὶ τὴν ἐπὶ βάθος ὑποστέλλουσαν,​17 καὶ τὴν ἀμφιπρόσωπον μάχην, ὅτ’ ἂν οἱ κατ’ οὐρὰν ἐπιστρέψαντες πρὸς τοὺς κυκλουμένους μάχωνται,​18 καὶ τὰς ἀνακλήσεις ἐκδιδασκέτω.

[link to English translation] 3 Καθάπερ γὰρ ἐπὶ τῶν μουσικῶν ὀργάνων οἱ μὲν​19 ἀρχὴν ἔχοντες τοῦ μανθάνειν ἐπιτιθέντες τοὺς δακτύλους ἐπί τε τὰ τρήματα​20 τῶν αὐλῶν καὶ διαστήματα τῶν χορδῶν πολλάκις ἄλλον ἔθεσαν ἐπ’ ἄλλην​21 καὶ οὐ κατὰ τὴν ἁρμονικὴν διάστασιν, εἶτα μόλις ἐπεκτείναντες​22 βραδὺ μὲν αἴρουσι​23 τοὺς δακτύλους, βραδὺ δὲ τιθέασιν, οἱ δ’ ἐν μελέτῃ τῆς μουσικῆς ἀνεπιτηδεύτως ἤδη​24 ἐρρυθμισμένῃ​25 τῇ χειρὶ δι’ ὀξύτητος μεταφέρουσιν, ὅπῃ τε βούλονται παραθλίψαι τῆς ἀναπνοῆς καὶ ἀνοῖξαι καὶ παραψῆλαι​26 χορδῆς· τοῦτον δήπου τὸν τρόπον οἱ μὲν ἀσυνήθεις καὶ ἀνάσκητοι τῆς τάξεως διὰ ταράχου πολλοῦ μόλις ἀλλήλων διαμαρτάνοντες ἐγκατατάσσονται​27 πολὺν ἀναλίσκοντες χρόνον, οἱ δὲ συγκεκροτημένοι διὰ τάχους, ὡς εἰπεῖν αὐτόματοι, φέρονται πρὸς τὴν τάξιν ἐναρμόνιόν τινα καὶ καλὴν ἐκπληροῦντες​28 ὄψιν.

[link to English translation] 4 Εἶτα διελὼν τὰ στρατεύματα πρὸς ἀλλήλους ἀσιδήρῳ μάχῃ συναγέτω νάρθηκας ἢ στύρακας ἀκοντίων ἀναδιδούς, εἰ δέ τινα καὶ βεβωλασμένα  p412 πεδία εἴη, βώλους​29 τε κελεύων​30 αἴροντας​31 βάλλειν·​32 ὄντων δὲ καὶ ἱμάντων ταυρείων​33 χρήσθων​34 ἐπὶ τὴν μάχην· δείξας δ’ αὐτοῖς καὶ λόφους ἢ βουνοὺς ἢ ὀρθίους τόπους​35 κελευέτω σὺν δρόμῳ καταλαμβάνεσθαι· ποτὲ δὲ καὶ ἐπιστήσας ἐπὶ αὐτῶν τινας τῶν στρατιωτῶν καὶ ἀναδοὺς ἃ μικρῷ πρόσθεν ἔφην ὅπλα, τούτους ἐκβαλοῦντας​36 ἑτέρους ἐκπεμπέτω· καὶ ἤτοι​37 τοὺς μείναντας​38 ἐπαινείτω καὶ μὴ ἐκπεσόντας ἢ τοὺς ἐκβαλόντας.​39 5 ἐκ γὰρ τῆς τοιαύτης ἀσκήσεως καὶ γυμνασίας ὑγιαίνει μὲν τὸ στράτευμα, πᾶν δ’​40 ὅ τι οὖν ἥδιον ἐσθίει καὶ πίνει,​41 κἂν λιτὸν ᾖ,​42 πολυτελέστερον οὐθὲν​43 ἐπιζητοῦν· ὁ γὰρ ἀπὸ τῶν πόνων λιμὸς καὶ τὸ δίψος ἱκανὸν ὄψον ἐστὶν​44 καὶ γλυκὺ κρᾶμα, καὶ​45 στερρότερά τε τὰ σώματά σφισι​46 γίγνεται καὶ ἀκμῆτα,​47 καὶ συνεθίζεται τοῖς μέλλουσι δεινοῖς, ἱδρῶτι καὶ πνεύματι καὶ ἄσθματι​48 καὶ θάλπεσιν ἀσκιάστοις καὶ κρυμοῖς​49 ὑπαίθροις ἐγγυμναζόμενα.50

[link to English translation] 6 Παραπλησίως δὲ γυμναζέτω καὶ τὸ ἱππικὸν ἁμίλλας ποιούμενος​51 καὶ διώγματα καὶ συμπλοκὰς καὶ ἀκροβολισμοὺς ἐν τοῖς ἐπιπέδοις καὶ​52 περὶ αὐτὰς τὰς ῥίζας τῶν λόφων, ἐφ’ ὅσον δυνατόν ἐστι καὶ τῶν τραχέων ἐπιψαύειν· οὐ γὰρ οἷόν  p414 τε βιάζεσθαι πρὸς ἀνάντη καὶ κατὰ πρανοῦς​53 ἱππάζεσθαι.54


The Loeb Editor's Notes:

1 δεῖ ENRGH.

[decorative delimiter]

2 στρατηγὸν ENR.

[decorative delimiter]

3 Title om. F: in margin GH.

[decorative delimiter]

4 κἂν μὴ Capps.

[decorative delimiter]

5 ταλαιπωρῶσιν von Rohden.

[decorative delimiter]

6a 6b εἰ . . . πειρᾷ ENRA m2.

[decorative delimiter]

7 Om. vGH.

[decorative delimiter]

8 FGH: τοίοις δέ τισι v.

[decorative delimiter]

9 ἐκ μελέτης vGH.

[decorative delimiter]

10 γιγνόμεναι καὶ GH: γιγνόμεναι· καὶ P: γίγνωνταιMS. of Scaliger.

[decorative delimiter]

11 πόσων C.

[decorative delimiter]

12 ὑπό τι R.

[decorative delimiter]

13 σῶσιν GH.

[decorative delimiter]

14 λαιᾶ καὶ δεξιᾶ V.

[decorative delimiter]

15 Om. vGH.

[decorative delimiter]

16a 16b Om. F.

[decorative delimiter]

17 After ὑποστέλλουσαν vGH add καὶ τὴν ἐπὶ μῆκος ἐκτείνουσαν (μήκος GH), obviously a gloss on ἐπὶ φάλαγγα ἐκτείνουσαν which means the same thing.

[decorative delimiter]

18 μάχονται vGH.

[decorative delimiter]

19 μὲν γὰρ R.

[decorative delimiter]

20 τρήμματα PGH.

[decorative delimiter]

21 RA m2: ἐπ’ ἄλλη F: ἐπ’ ἄλλῃ vGH (ἐπάλλη GH).

[decorative delimiter]

22 FC: ἐπεκτείνουσι vGH.

[decorative delimiter]

23 αἴρουσι F.

[decorative delimiter]

24 Deleted by von Rohden.

[decorative delimiter]

25 FCE: ῥερυθμισμένη PGH: ἀρρυθμισμένῃ R.

[decorative delimiter]

26 παραψίλαι PGH.

[decorative delimiter]

27 εγκατάσσονται corr. to εγκατατάσσονται G.

[decorative delimiter]

28 FC: ἀποπληροῦντες vGH.

[decorative delimiter]

29 καὶ βελόνας (space for nine letters) εἴη βώλους F: βεβολασμένα παιδία εἴη βόλους GH (παιδία PR and βόλους P).

[decorative delimiter]

30 τὲº καὶ λεύων H.

[decorative delimiter]

31 αἴροντας F.

[decorative delimiter]

32 βαλεῖν vGH.

[decorative delimiter]

33 DEKN: καὶ ταυρείων F: ἐκ ταυρείων vGH. Köchly suggests ταυρείων καὶ τούτοις.

[decorative delimiter]

34 χρήσθω vGH.

[decorative delimiter]

35 Köchly after Saguntinus: ἢ ὀρθίους βουνοὺς τόπους F: ἢ ὀρθίους βουνοὺς ἢ τόπους vGH.

[decorative delimiter]

36 ἐκβάλοντας K: ἐκβαλόντας C: ἐκβάλλοντας vGH.

[decorative delimiter]

37  vGH.

[decorative delimiter]

38 μείνοντας PGH: μένοντας EN.

[decorative delimiter]

39 ἐκβάλλοντας F.

[decorative delimiter]

40 δι’ GH.

[decorative delimiter]

41 ἐσθίη καὶ πίνη F.

[decorative delimiter]

42 Koraes: ἂν λιτὸν ἢ FGH: ἀντὶ λητὸν ἢ P: ἀντὶ λιτὸν ἢ EN: ἄντε λιτὸν ἢ R: ἄν τε λιτὸν ᾖ C: ἀντιληττὸν ἢ A m2.

[decorative delimiter]

43 FGH: οὐδὲν v.

[decorative delimiter]

44 ποιεῖ vGH.

[decorative delimiter]

45 Added by Köchly.

[decorative delimiter]

46 σφίσι Ω.

[decorative delimiter]

47 ἀγμητὰ PGH: ἀκμῆτα DEN.

[decorative delimiter]

48 σώματι καὶ πνεύματι vPGH.

[decorative delimiter]

49 κρημνοῖς EN.

[decorative delimiter]

50 συγγυμναζόμενα vGH.

[decorative delimiter]

51 ποιουμένοις F: ποιούμενον R.

[decorative delimiter]

52 Om. vGH.

[decorative delimiter]

53 πραμνοὺς A m2.

[decorative delimiter]

54 ἱπτάζεσθαι GH: ὑπτάζεσθαι A m2.


[image ALT: Valid HTML 4.01.]

Page updated: 27 Jul 13

Προσιτότητα