Short URL for this page:
bit.ly/OnasanderGG


[image ALT: Much of my site will be useless to you if you've got the images turned off!]
mail:
Bill Thayer

[image ALT: Click here for an English translation of this page.]
English

[image ALT: Cliccare qui per una pagina di aiuto in Italiano.]
Italiano

[Link to a series of help pages]
Help
[Link to the next level up]
Up
[Link to my homepage]
Εἴσοδος
πρότερον·

[image ALT: link to previous section]
Κεφάλαια
Ι´.β‑ΙΒ´

This webpage reproduces part of the
The General (Strategikos)

by
Onasander

(Loeb Classical Library edition, 1928)

The text is in the public domain.

This page has been carefully proofread
and I believe it to be free of errors.
If you find a mistake though,
please let me know!

ὕστερον·

[image ALT: link to next section]
Κεφάλαια
ΙΕ´‑ΚΒ´
This site is not affiliated with the US Military Academy.

ΟΝΑΣΑΝΔΡΟΥ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ

 p436  [link to English translation] XIII. [Περὶ τοῦ εἶναι τὸν στρατηγὸν εὔθυμον ἐν ταῖς δυσπραγίαις]1

1 Ὅτ’ ἂν δέ τις ἐμπέσῃ δυσθυμία στρατεύμασι​2 καὶ φόβος ἢ συμμαχίας τοῖς πολεμίοις ἀφιγμένης​3 ἢ προτερήματός σφισι​4 γεγονότος, ὁ​5 στρατηγὸς τότε δὴ​6 μάλιστα τοῖς στρατιώταις ἱλαρὸς καὶ γεγηθὼς καὶ ἀκατάπληκτος φαινέσθω.​7 2 αἱ γὰρ ὄψεις τῶν ἡγεμόνων συμμετασχηματίζουσι τὰς  p438 ψυχὰς τῶν ὑποταττομένων,​8 καὶ στρατηγοῦ μὲν εὐθυμουμένου​9 καὶ ἱλαρὸν βλέποντος​10 ἀναθαρρεῖ καὶ τὸ​11 στρατόπεδον ὡς οὐδενὸς ὄντος δεινοῦ,​12 κατεπτηχότος δὲ καὶ λυπουμένου συγκαταπίπτουσι ταῖς διανοίαις ὡς μεγάλου σφίσι κακοῦ προφαινομένου. 3 διὸ χρὴ πλέον τῷ σχήματι τοῦ προσώπου στρατηγεῖν τὴν τοῦ πλήθους εὐθυμίαν ἢ τοῖς λόγοις παρηγορεῖν· λόγοις μὲν γὰρ πολλοὶ καὶ​13 ἠπίστησαν ὡς τοῦ καιροῦ πεπλασμένοις εἵνεκεν,​14 ὄψιν δὲ θαρσοῦσαν​15 ἀνυπόκριτον εἶναι νομίζοντες ἐπιστώσαντο τὴν ἀφοβίαν· ἀγαθὴ δὲ​16 ἡ ἐξ ἀμφοῖν​17 ἐπιστήμη τοῦ τε εἰπεῖν, ἃ​18 δεῖ, καὶ ὀφθῆναι, ὁποῖον δεῖ.

[link to English translation] XIV. α´. [Πότε δεῖ​19 φόβον ἐμβάλλειν τῷ στρατεύματι τῷ ἰδίῳ τὸν ἀπὸ τῶν ἐναντίων]20

1 Καθάπερ γε μὴν ἐν καιρῷ στρατεύματος ἀναθάρσησις​21 ὤνησεν, οὕτως καὶ φόβος ὠφέλησεν. ὅτ’ ἂν γὰρ ῥᾳθυμῇ στρατόπεδον καὶ ἀπειθέστερον ᾖ τοῖς ἡγουμένοις, τὸν​22 ἀπὸ τῶν πολεμίων​23 ὑποσημαίνειν δεῖ​24 κίνδυνον, οὐχ ἥκιστα φοβεροποιοῦντα τὴν ἐκείνων ἐφεδρείαν· οὐ γὰρ δειλοὺς ἔσται​25 ποιεῖν οὕτως, ἀλλὰ ἀσφαλεῖς· ἐν μὲν γὰρ ταῖς δυσθυμίαις θαρρεῖν ἀναγκαῖον, ἐν δὲ ταῖς ῥᾳθυμίαις φοβεῖσθαι· τοὺς μὲν γὰρ δειλοὺς ἀνδρείους ποιεῖ, τοὺς δὲ θρασεῖς​26 προμηθεῖς.  p440 2 ἀμφότερα δὲ​27 συμβαίνει στρατοπέδοις, καὶ οὕτως καταπεπλῆχθαι πολεμίους ὥστε μηδὲν ἐθέλειν τολμᾶν, καὶ οὕτως καταφρονεῖν​28 ὥστε μηδὲν φυλάττεσθαι· πρὸς ἑκάτερον δὲ δεῖ τὸν στρατηγὸν ἡρμόσθαι καὶ εἰδέναι, ποτε δεῖ τἀντίπαλα ταπεινὰ​29 καὶ λόγῳ καὶ σχήματι ποιεῖν, καὶ ποτ’ αὐτὰ​30 δεῖνα καὶ φοβερώτερα.

[link to English translation] β´. [Περὶ τὸ θαρρύνειν τὸ δεδιὸς στράτευμα]31

3 Μελλούσης δὲ μάχης, ὅτε ἄδηλον ἔχοντα τὰ στρατεύματα​32 τὴν κρίσιν τοῦ πολέμου διατετάρακται​33 τῷ φόβῳ, δυνηθείς πῃ λαβεῖν αἰχμαλώτους ὁ στρατηγὸς​34 ἢ ἀπὸ ἐνέδρας ἢ διακριβολισάμενος​35 ἢ καὶ ἀποστατοῦντας τῆς ἰδίας παρεμβολῆς, εἰ μέν τινας γενναίους​36 τοῖς φρονήμασι καὶ τοῖς σώμασι καταμάθοι, τούτους ἢ ἀποκτεινάτω παραχρῆμα λαβὼν ἢ δήσας παραδότω τοῖς ἐπὶ ταῦτα τεταγμένοις φυλάττειν κελεύσας,​37 ὅπως μὴ πολλοὶ θεάσωνται τοὺς ἄνδρας, εἰ δὲ ἀσθενεῖς καὶ ἀγεννεῖς​38 καὶ μικροψύχους, ἔτι καὶ προαπειλήσας​39 σφίσιν ἐπὶ τῆς ἰδίας σκηνῆς καὶ προδουλώσας​40 σφῶν​41 τῷ φόβῳ​42 τὰς ψυχὰς εἰς τὰ πλήθη προαγέτω​43 δακρύοντας καὶ δεομένους, ἅμα λέγων καὶ ἐνδεικνύμενος​44 τοῖς στρατιώταις,  p442 ὡς ἀγεννεῖς​45 καὶ ταπεινοὶ καὶ οὐδενὸς ἄξιοι, καὶ ὡς πρὸς τοιούτους ἐστὶν ἄνδρας​46 αὐτοῖς ἡ μάχη δεδιότας οὕτως τὸν θάνατον, ἁπτομένους γονάτων καὶ προκυλιομένους τῶν ἑκάστου ποδῶν. 4 ἐπαναθαρρεῖ γὰρ ἐπὶ τούτοις ὁ στρατὸς ἤδη προκατανενοηκὼς τῶν πολεμίων ὄψεις τε καὶ πάθη ψυχῆς· ἀεὶ​47 γάρ, ὃ μηδέπω τις ἑώρακεν, ἐλπίζει​48 μεῖζον γενήσεσθαι​49 τῆς ἀληθείας,​50 ἔτι καὶ τῷ τοῦ μέλλοντος φόβῳ τὴν ἐλπίδα μετρεῖ πρὸς τὸ χαλεπώτερον.


The Loeb Editor's Notes:

1 Title om. F: in margin H.

[decorative delimiter]

2 στρατεύματι Köchly.

[decorative delimiter]

3 FENRH: ἀφιγμένοις v.

[decorative delimiter]

4 εἴς τι vPH.

[decorative delimiter]

5 With this word G resumes.

[decorative delimiter]

6 FEN: δεῖ vPH (a lacuna in G but the top of δ and a circumflex accent can be seen).

[decorative delimiter]

7 Koraes: φαίνεσθαι vGH: om. F.

[decorative delimiter]

8 ὑποτεταγμένων vGH.

[decorative delimiter]

9 εὐθύμου vGH.

[decorative delimiter]

10 FENGH: βλέποντες Pv.

[decorative delimiter]

11 FGH: om. v.

[decorative delimiter]

12 ὡς οὐδενὸς ὄντος δεινοῦ om. Camerarius.

[decorative delimiter]

13 καὶ πολλοὶ R m2.

[decorative delimiter]

14 ἕνεκεν GH Köchly.

[decorative delimiter]

15 Ω: θάρσους F: θαρροῦσαν Köchly.

[decorative delimiter]

16 δ’ Köchly.

[decorative delimiter]

17 ἀμφοῖς A m2.

[decorative delimiter]

18 ὅτε vGH: Köchly suggests οἷα.

[decorative delimiter]

19 Om. EN.

[decorative delimiter]

20 Title om. F: after ὠφέλησεν GHAP (in text GH).

[decorative delimiter]

21 ἀναθάρρησις vGH.

[decorative delimiter]

22 τῶν F.

[decorative delimiter]

23 πολέμων F.

[decorative delimiter]

24 Om. R.

[decorative delimiter]

25 ἐστὶ GHA m2.

[decorative delimiter]

26 FKR: θαρσεῖς vGH.

[decorative delimiter]

27 γὰρ vGH.

[decorative delimiter]

28 ὥστε μηδὲν ἐθέλειν τολμᾶν καὶ οὕτως καταφρονεῖν om. R.

[decorative delimiter]

29 δεῖ τὰ ταπεινὰ vGH (δεῖ τὰ τὰπεινὰ G).

[decorative delimiter]

30 Köchly: ποτ’ αὖ F: ποτ’ ἂν τὰ vGH.

[decorative delimiter]

31 Title om. F (but a break is indicated) GH (both without any break); probably composed by Koraes, since Rigaltius and Schwebel print merely the Latin caption "Militum animos ex captivorum adspectu excitari posse."

[decorative delimiter]

32 ἔχον τὸ στράτευμα vGH.

[decorative delimiter]

33 FDGH: διαπέπρακται "omnes codd." (Schwebel, meaning probably EN and the MSS. of Rigaltius [except M]).

[decorative delimiter]

34 εἰ δυνηθῇ (δυνηθῆ GH, θεῖ A m2) ἐφόδῳ λαβεῖν ὁ στρατηγὸς αἰχμαλώτους vGH.

[decorative delimiter]

35 δι’ ἀκροβολισάμενος F.

[decorative delimiter]

36 FRGH: γενναίοις Rigaltius "ceteri codd. ut vid."

[decorative delimiter]

37 FGH: κελεύσας φυλάττειν v.

[decorative delimiter]

38 ἀγενεῖς PGHv(?).

[decorative delimiter]

39 προ////////λήσας G (lacuna).

[decorative delimiter]

40 σφίσιν . . . προδουλώσας om. R.

[decorative delimiter]

41 προδουλω/////////ῶν G (lacuna).

[decorative delimiter]

42 τοῦ φόβου F.

[decorative delimiter]

43 προσαγέτω vGH.

[decorative delimiter]

44 FGH: δεικνύμενος vGH.

[decorative delimiter]

45 ἀγενεῖς PGH.

[decorative delimiter]

46 ἄνδρας ἔστιν Rigaltius Schwebel Koraes.

[decorative delimiter]

47 εἰ vGHKPA m2.

[decorative delimiter]

48 ἐλπίζειν K.

[decorative delimiter]

49 Köchly (note): γίγνεσθαι (text): γενέσθαι Koraes: γίνεται vGH: γε F. Perhaps γεγενῆσθαι.

[decorative delimiter]

50 Schwebel: ταῖς ἀληθείαις Ω.


[image ALT: Valid HTML 4.01.]

Page updated: 27 Jul 13

Προσιτότητα